onsdag, april 25, 2007

WWF: Hjälp till att stoppa tigerhandeln!

Det kan låta otroligt men enligt WWF (Världsnaturfonden) finns det idag mindre än 5000 tigrar kvar på jorden. För hundra år sedan var den siffran 100 000 tigrar. Tigrarna är tveklöst utrotningshotade och det är dags att agera om tigrarna inte ska dö ut helt!

WWF driver ett långsiktigt arbete för att stoppa handeln med tigrar och driver just nu en internationell kampanj på deras Passport-sajt (som vi har skrivit om tidigare) där du kan lägga till ditt foto till en stor mosaikbild för att visa ditt stöd samt skriva under en namninsamling som ska skickas till Kinas myndigheter. Kampanjen hittar du här!

Mer om tigrarnas situation kan du läsa på WWF:s svenska hemsida.

torsdag, april 12, 2007

Clean Clothes Campaign: Stöd filippinska arbetares rättigheter!

I många fattigare länder finns så kallade Export Processing Zones (EPZ), vilka är avskärmade områden där stora företag kan bedriva tillverkning under väldigt speciella förhållanden. I många fall saknas där fackliga rättigheter; ofta behöver bolagen som verkar där inte betala skatt och sociala avgifter; de kanske får smutsa ner miljön helt lagligt; osv.. Oavsett vilka förmåner som företagen har så handlar det helt enkelt om att länderna vill locka till sig arbetsgivare för att ge jobb åt sina medborgare, och som lockbete är man villig att använda alla möjliga konstiga företeelser.

I Filippinerna finns en sådan EPZ som heter Cavite. Där har arbetarna försökt organisera sig fackligt för att kunna kräva bättre villkor. Detta har mötts med inte bara kalla handen från företagen i området, utan arbetarna och den stödkommitté som har startats för dem har utsatts för våld. I december 2006 mördades en medlem i kommittén medan en av arbetarna på Yakazi-EMI-fabriken skadades. Sedan tidigare har också två andra som varit aktiva för arbetarnas fackliga rättigheter mördats. Dessutom utsätts fackligt aktiva på fabriker i zonen för kontinuerliga hot och trakasserier.

Vad som behöver göras är att de ansvariga för området samt de ansvariga i regeringen tar tag med hårdhandskarna för att ställa de skyldiga inför rätta samt visa att de inte tolererar detta våld. Som läget är idag så har guvernören för provinsen istället agerat mot arbetarna.

Både Amnesty International samt EU har protesterat mot förhållandena i Filippinerna. Du kan sälla dig till deras skara. På CCC:s hemsida kan du skriva under en färdig epostmall som sedan skickas i ditt namn. Där kan du också läsa mer om fallet.

onsdag, april 04, 2007

AVAAZ.org: Stäng Guantanamo-fängelset!

Få saker får mitt blod att koka såsom USA:s fängelse i Guantanamo på Kuba. Inte för att det skulle vara det värsta som hänt mänskligheten, inte för att det där skulle spillas mer blod än på någon annan gudsförgäten plats på jorden. Anledningen till att Guantanamo måste stängas är för att det står som en symbol för alla de inskränkningar i mänskliga rättigheter som svept och fortsätter svepa över världen sen den elfte september 2001. Det är för att det är ett så kallat civiliserat land som basar över fängelset som det är en så farlig symbol. För om länder som kännetecknas av rättssäkerhet och genomskinlighet i sina offentliga processer börjar med avlyssning av sina medborgare, godtyckliga arresteringar, tortyr, utomrättsliga frihetsberövanden och så vidare, då befinner vi oss plötsligt på ett sluttande plan där inga mänskliga rättigheter är heliga längre.

Vi säger oss vilja leva i ett samhälle skyddat av lagar, där människor har givna regler att följa och där man vet vad som händer om man bryter mot dem. Samtidigt finns denna institution till vilken man kidnappat människor från hela världen, människor som inte fått några anklagelser riktade mot sig, som inte fått träffa sina anhöriga på nästan ett halvt decennium, som behandlas på sätt som strider mot alla mänskliga konventioner. Visst ska de skyldiga straffas, men först måste vi ju avgöra vilka som är skyldiga. Idag sitter ett flertal fängslade på Guantanamo som med största sannolikhet bara befunnit sig på fel plats vid fel tidpunkt. Dessa måste få upprättelse, i civila rättegångar, med rätt till advokater och tolkar. Också de som kan betecknas som skyldiga ska ha rätt till dessa basala verktyg för sitt försvar.

AVAAZ.org (en organisation skapad av Res Publica och MoveOn.org och består av aktivister från hela världen som har internet som sitt främsta verktyg) startar nu en intensiv kampanj för att förmå USA:s president Bush att stänga Guantanamo och överföra dess fångar till fängelser i USA samt starta rättegångar mot de anklagade snarast. Tillfället för kampanjen är väl valt eftersom viktiga röster har börjat höjas för att göra detta. Bl.a. har försvarsministern Robert Gates sällat sig till denna skara, vilket naturligtvis ger president Bush huvudvärk i frågan. AVAAZ.org kommer att sätta in annonser i den amerikanska dagspressen så snart man nått 50 000 underskrifter. Hjälp dem här!

WWF: Nya Zeelands delfiner behöver skyddas!


Nya Zeeland har två speciella delfinarter som lever runt den norra respektive den södra av landets två stora öar. Dessa har nu problem att överleva och behöver skyddas mer än vad som görs i dagsläget av den nyzeeländska regeringen. Hectordelfinen är nere på en population av 7000 individer, medan Mauidelfinen står på randen till utrotning då det bara finns 110 stycken djur kvar!

Det stora hotet mot delfinerna är kommersiellt fångstfiske och då framförallt fiske med nät som flyter runt fritt från båtar. Fastnar en delfin i ett sådant dör den inom några minuter eftersom den inte kan komma upp till ytan för att få luft. Ett annat hot är också de stora fiskeflottornas nät som det trålas med.

Vad som behövs är ett flertal åtgärder: först och främst att förbjuda sådana flytande nät som dödar delfinerna; lagstifta mot trålning på vatten som är grundare än 100 meter samt att anta en plan för att skydda delfinerna. Be landets premiärminister att utföra dessa åtgärder genom att skriva under WWF:s petition.

lördag, mars 31, 2007

WWF: Hjälp till att rädda den blåfenade tonfisken!


Blåfenad tonfisk håller på att utrotas som kommersiell fisk från Medelhavet. Trots detta har EU föreslagit fiskekvoter för 2007 som kommer bli den sista spiken i kistan för denna art. Åtminstone är det vad World Wildlife Foundation (de med jättepandan som symbol, ni vet) hävdar med stöd av vetenskapliga rapporter.

I mitten av april kommer det ansvariga verket inom EU att hålla möte för att besluta om kvoter. Gå in och läs mer om problemet på WWF:s Panda Passport-sidor (de skrev vi om här) och passa på att signera färdigskrivna mejlmallar till de ansvariga ministrarna för Frankrike, Spanien och Italien där dessa ombeds att avstå hälften av sina fiskekvoter för att denna blänkande art ska kunna återhämta sig.

onsdag, mars 28, 2007

AVAAZ.org: Förmå Israel & Palestina att ta chansen till fred!

Konflikten mellan Israel och Palestina har väl ingen missat. Detta utdragna, vardagliga krig mellan två folk på en högst begränsad bit jord handlar inte bara om just dessa, utan anses också av vissa vara en mycket viktig symbol för både den västerländska och den muslimska världen. Om situationen kan lösas på ett bra sätt finns en ny utgångspunkt för möten mellan de två.

Enligt internetbaserade aktivistorganet AVAAZ.org har Arabförbundet på sin konferens i Riyadh lagt fram en förslag till fredsplan som både palestinska företrädare, israeliska civila samt det internationella samfundet kan stödja. Israel vill dock inte adressera kritiska frågor såsom t.ex. gränsdragningar, vilket kan få hela initiativet att stupa. Ta tillfället i akt att skriva under AVAAZ.org:s namninsamling för att förmå formella företrädare för både Israel och Palestina att sätta sig vid förhandlingsbordet för att lösa problemen en gång för alla. Efter påsk kommer en reklamkampanj med denna uppmaning att publiceras, för att stödja all de civila på båda sidor gränsen som verkligen vill ha fred.

Här kan du skriva under.

söndag, mars 25, 2007

AVAAZ.org: Sätt press på Mugabe!

Som ni kanske har märkt på medias rapporter (se t.ex DN, SvD) så blir situationen allt värre i Zimbabwe vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Den gamla rebelledaren Robert Mugabe, som en gång sågs som hoppet och framtiden för landet i Södra Afrika, har nu kopplat ett allt hårdare grepp om både ekonomin och politiken. Inflationen skenar, hela bostadsområden har jämnats till marken i ett försök att polera upp huvudstaden Harare och frustrationen växer både bland regeringspartiet ZANU-PF:s samt oppositionspartiet MDC:s anhängare. Om inget görs snart är det frågan vad som händer med det land som en gång var bland de rikaste i regionen och hade stora förutsättningar att ta sig ur fattigdomen.

Senast i förra veckan attackerades ledaren Morgan Tsvangirai så svårt att skallen sprack vid en demonstration som Mugabe förklarat olaglig. Några dagar senare blev en talesperson för samma parti av med synen på ett öga då han försökte lämna landet. Dessa är bara ett fåtal av alla obehagliga händelser som riktas mot oppositionella. Den internetbaserade organisationen AVAAZ.org har startat ett upprop riktat mot Zimbabwes största handelspartners Sydafrika och EU för att förmå dessa att sätta press på Mugabe. Om du vill stödja det så gå in här.

Djurens Rätt: Utveckla djurfria försöksmetoder inom EU!

EU håller på att se över ett mer än tjugo år gammalt direktiv som reglerar behandlingen av djur inom vetenskaplig forskning. I samband med detta har Dr Hadwen Trust for Humane Research i samarbete med bl.a. Djurens Rätt tagit initiativ till en namninsamling. Målet med den är att få EU att satsa pengar på riktade satsningar för att "utveckla och implementera djurfria metoder, och därmed ha möjligheten att rädda miljoner försöksdjur samt förbättra kvalitén på forskningen och testerna".

denna sida kan du skriva under namninsamlingen samt läsa mer.

onsdag, mars 21, 2007

Clean Clothes Campaign: Stöd arbetarna på nedlagd kepsfabrik!

I slutet av februari 2007 meddelade kepstillverkarjätten Yapoong att de ska stänga sin fabrik BJ&B i Dominikanska Republiken. Detta steg är det sista i en lång kedja av nedmontering sedan arbetarna på fabriken lyckats förhandla till sig en tio-procentig ökning av lönerna samt bättre arbetsförhållanden. Fabriken är en av Yapoongs få där arbetarna är fackligt organiserade.

Till saken hör att Nike samt Reebok/Adidas varit en av kunderna på fabriken. Sen lönerna steg har dock inköparna på dessa företag valt att tillverka på andra av Yapoongs fabriker - beslut som kan ses vara direkt kopplade till situationen på BJ&B. Besluten har fattats trots att tillverkningskostnaden för kepsarna är en väldigt liten del av slutpriset, och trots att både Nike och Reebok/Adidas säger sig vilja stödja goda anställningsförhållanden.

Om du vill protestera mot detta kan du signera de e-mailsmallar till ansvariga på Nike, Adidas samt Yapoong på CCC:s hemsida.

World Population Foundation: Säkra kvinnors rättigheter!

Om bara några dagar kommer det att hållas en konferens med anledning av EU:s femtioårsjubileum där The Berlin Declaration of European Values kommer att presenteras. Det låter ju bra - problemet är bara att konservativa krafter inom EU arbetar för att utgångspunkten ska vara kristna värderingar. Vad har då detta med kvinnors rättigheter att göra? Jo, om en skrift gällande gemensamma etiska ståndpunkter har kristendomen som utgångspunkt blir det lätt att därifrån arbeta mot fri abort, mot sexualupplysning och kondomutdelning, mot homosexuella pars rättigheter, och så vidare. Därför har The World Population Foundation startat en kampanj kallad European Sister med en petition som alla - män, kvinnor, utomeuropeiska medborgare - kan signera.


Gå in på hemsidan och stöd denna viktiga kamp!

torsdag, december 28, 2006

Ursäkta röran

Bloggers betaversion har blivit standardversion och med uppgraderingen följde en mängd barnsjukdomar. Vi ber om ursäkt för den designmässiga röran som råder här för tillfället och hoppas ha sidan i ett mer representabelt skick inom några dagar. Då även med etiketter för att lättare hitta bland inläggen.

I väntan på en snyggare sida kan du ju alltid ta och rädda världen lite grann.

Diakonia: Kom ihåg att utrota fattigdomen nu!

Utrota fattigdomen nu var en internationell kampanj som såg att det var möjligt att utrota fattigdomen redan idag, om bara viljan fanns, genom rättvis handel, skuldavskrivningar och mer och bättre bistånd. Över hela världen drevs kampanjen under 2005-2006 med målet att få världens politiker att just utrota fattigdomen nu. I Sverige ställde 75 organisationer sig bakom uppropet, däribland Diakonia.

Diakonia följer nu upp kampanjen genom att låta dig maila till ansvariga politiker i Sverige med en uppmaning om att utrota fattigdomen i världen. Tycker du att detta är en vettig uppmaning till regeringen? I så fall hittar du förslag på brev här.

ECPAT Sverige: Öka barnpornografigruppens resurser!

Mängden barnpornografi som produceras och sprids tycks öka för varje år, både i Sverige och i resten av världen. I Sverige arbetar tre stycken poliser på heltid med barnpornografibrott enligt ECPAT Sverige. Dessa kallas Gruppen mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi. Den här gruppen skulle behöva utökade resurser eftersom det idag finns jobb för två år framöver att gå igenom. Barnen som faller offer får alltså vänta i två år innan de eventuellt kan identifieras av Polisen och sedan få hjälp.

ECPAT Sverige är en förening som arbetar mot barnsexhandel och de har just nu en namninsamling för att försöka skapa opinion för mer resurser till Polisens barnpornografigrupp. Tycker du att det är en bra idé så kan du skriva under här.

måndag, december 04, 2006

The Hunger Site & Co: Ge pengar gratis...

Jag har letat och letat efter lämpliga uppdateringssubjekt men inte lyckats skjuta mitt i prick. Därför passar jag på att skriva om några gamla godingar som tål att surfa in på lite då och då, inte bara en gång. Det handlar förstås om The Hunger Site och dess syskon. Har du aldrig hört talas om dem? Då ska jag förklara..

Dessa hemsidor använder så att säga dina ögon för att generera pengar åt behjärtansvärda projekt såsom mat åt hemlösa djur och svältande människor; medel till bröstcancerforskning; böcker och mediciner åt barn samt pengar för att skydda regnskogsmark. Det handlar alltså om att företag ger donationer för att få ha en banner på en hemsida som du kommer till när du klickar på en knapp på till exempel The Breast Cancer Site. De insamlade medlen används sen på bästa sätt för att stödja det angivna målet. För att ingen ska kunna fuska går det enbart att klicka från samma dator en gång om dagen.

Naturligtvis går det att ifrågasätta den här sortens välgörenhet. Som vanligt ger vi bara förslag och sen är det upp till dig att avgöra om du tycker att just den här aktiviteten är något för dig.

Här har du resten av sidorna jag hittat hittills:
The Child Health Site
The Literacy Site
The Rainforest Site
The Animal Rescue Site

fredag, december 01, 2006

Green Cross International: Ge vatten till alla som behöver det!

Green Cross International är en miljöorganisation med Mikhail Gorbachev (Sovjetunionens forna president) som styrelseordförande. De har tre grundbultar de arbetar kring: Att förebygga och lösa konflikter kring naturresurser. Att diskutera miljökonsekvenserna av krig och konflikter. Att förespråka värderings- och beteendeändringar. De finns även i Sverige under namnet Gröna Korset men har såvitt jag kan se tyvärr ingen hemsida här.

Just nu driver Green Cross International en kampanj för alla människors rätt till rent vatten på hemsidan Water Treaty. 1,2 miljarder människor i världen har inte tillgång till dricksvatten. Mängder med människor dör på grund av brist på rent vatten varje dag. Tycker du att FN behöver göra mer åt denna viktiga fråga? Skriv under namninsamlingen som vill verka för en internationell konvention om alla människors rätt till vatten.